Roofless 2020-03 digitaal

dinsdag 19 mei 2020

Helaas zal u deze maand geen gedrukt exemplaar van uw favoriet clubblad, de Roofless, in uw bus vinden. Editie drie zal enkel digitaal te downloaden zijn op onze website.

Wij hebben deze beslissing genomen om diverse redenen. Omwille van de corona-ophokplicht hebben we geen events kunnen organiseren en kunnen we dus ook geen verslagen of foto's publiceren. Inhoudelijk is deze editie bijgevolg wat dunner dan normaal. Bijkomend zijn er bij de verdeling heel wat mensen betrokken, die niet tot dezelfde bubbel behoren. Onder hen zijn er ook mensen die tot de risicogroep behoren, zoals Karel, onze oud-voorzitter.

Wij hopen dat jullie begrip kunnen opbrengen voor deze beslissing. Bij een volgende editie evalueren we uiteraard opnieuw onze opties.